اشتراك حقوقي


فرم اشتراک حقوقی اشخاص حقیقی

براي اشتراك حقوقي كافيست فرم اشتراك را دانلود كرده و پس از چاپ اقدام به تكميل فرم كنيد و سپس به آدرس موسسه ارسال نماييد.دانلود فرم اشتراك حقوقيکارت اشتراک حقوقی


این کارت مربوط به مشترکین حقوقی می باشد که از مزایای ویژه این اشتراک می توانند استفاده کنند


الزام وجود مركزي براي ارائه مشاوره رايگان به مردم


طرح نوين كارگاههاي حقوقي و اجراي آن در سراي محله هاي تهران توسط ديباچه عدالت