بیمه حقوقی


مؤسسه حقوقی دیباچه عدالت

با ۲۵ سال سابقه

تلفن :

۸۸۵۱۰۷۱۵

۰۹۳۹۳۵۹۱۳۹۲

خاک رنگین (مشاور ارشد حقوقی)

مؤسسه حقوقی دیباچه عدالت ، مؤسسه ای خصوصی ، غیر تجاری ، و مستقل به شماره ثبت ۶۹۶۳ که طی فعالیتهای مستمر با پشت سر گذاشتن تغییر و تحول های بنیادین از سال ۱۳۷۱ همواره سعی داشته ایده های نوین و سازنده رابه اجرا در آورد که در این راستا ارائه ی زمینه و بستر بیمه حقوقی را در سال ۱۳۸۵ آغاز نمود

فعالیت های مؤسسه در اشتراک حقوقی اشخاص

از سال ۸۵ الی ۸۸ ۴۰۰ شرکت حقوقی و افراد حقیقی از خدمات اشتراک سالانه مؤسسه استفاده نمودند

شرح اشتراک و بیمه حقوقی :

انعقاد قرارداد بصورت اشتراک یک ساله مراکز خصوصی و دولتی با مؤسسه حقوقی دیباچه عدالت .

انعقاد قرارد اد ۶ ماهه

انعقاد قرارداد ۳ ماهه

که هر کدام به شرح ذیل می باشد .

اشتراک حقوقی

اعم از ماهانه و سالانه می باشد ؛

۱- اشتراک ۶ ماهه مبلغ ۵ میلیون تومان

۲- اشتراک سالانه ۱۰ میلیون تومان می باشد

که در این مدت ارائه خدمات شامل :

مشاوره رایگان تلفنی و حضوری در خصوص شرکت و حتی پرونده های خصوصی .

تنظیم قراردادهای شرکت اعم از قرارداد با شرکتهای دیگر و قراردادهای داخلی شرکت بصورت رایگان .

حضور وکیل در جلسات مجمع و غیره بصورت رایگان

تنطیم اظهارنامه و لوایح بصورت رایگان .

و اگر نیاز به وکیل دادگستری در پرونده ای بود .حداقل درصد حق الوکاله گرفته میشود .


- آیا می دانید میتوان بدون طرح دعوا در دادگاه و صدور حکم ، توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ، به خواسته خود برسیم.

- آیا می دانید بعد از مفقود شدن چک میتوان وجه آن را وصول کرد ؟

- آیا می دانید برای کیفری کردن چک باید پس از سررسید ظرف شش ماه علیه صادر کننده شکایت کیفری مطرح نمود

- آیا می دانید جهت پیشگیری از تخلیه ملک تجاری چه اقداماتی میتوان انجام داد؟

- آیا می دانید حتی با داشتن فاکتور ، رسید عادی ، و یا فیش واریزی نیز میتوان طلب خود را از مدیون وصول کرد ؟

- یا می دانید پس از مفقود شدن چک ، ارتکاب جرائم جعل ، سرقت ، کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به ان ، چگونه می توان از پرداخت وجه آن توسط بانک جلوگیری نمود ؟