منشور اخلاقی


ماده ۱ : عدالت و تعهد و تخلق به اخلاق اسلامی و حرفه‌ای اصول زیربنایی

ماده ۲ : تکریم ارباب رجوع و احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی مراجعین و رعایت ادب و نزاکت اسلامی در انجام وظایف و ارائه خدمات .

ماده ۳ : حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شرعی و قانونی کلیه شخصیتهای حقیقی و حقوقی .

ماده ۴ : صداقت و رازداری و جلب اعتماد در خصوص حفظ اسرار موکلین توسط مؤسسه و وکلا و حفظ اسرار و محتویات موجود در پرونده .

ماده ۵ : ارتقاء توانمندی مؤسسه و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع فکری همکاران و وکلای طرف قرارداد به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات و ایجاد و تقویت جو همکاری توأم با هم‌افزایی و تقویت بنیه علمی ، تخصصی .

ماده ۶ : تعامل سازنده و ارائه خدمات حقوقی به کلیه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی .

ماده ۷ : پذیرش و قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری ، اراضی و املاک و مستغلات ، شهرداری ، امور مالی و مالیاتی و گمرکی و استفاده از وکلای مجرب و متعهد و متخصص و کارآمد .

ماده ۸ : تشکیل و تقویت هسته و کمیته علمی به منظور ارتقاء اثر بخشی و کیفی سازی خدمات حقوقی و کاهش مراجعه‌ی مکرر موکلین به وکیل و یا مؤسسه از طریق تبیین سامانه اینترنتی و الکترونیکی با ایجاد کارگروه انفورماتیک و مطلع نمودن موکلین از سیر و روند پرونده در شعبات قضایی .

ماده ۹ : قبول مسئولیت نظارت بر عملکرد‌ وکلا و پاسخگویی قانونی به موکلین در چارچوب قانون و قرارداد منعقده .

ماده ۱۰ : تأکید بر تخصص‌گرایی و عقل جمعی و استفاده از توانمندیها و ظرفیتها و تجارب همکاران به منظور کیفی سازی خدمات و تسریع در استیفای حقوق موکلین و جلب رضایت مراجعین و موکلین از طریق توسعه خدمات و کاهش هزینه‌های پرداختی آنان .

ماده ۱۱ : تشکیل هسته‌ی صیانت و پیشگیری به منظور ارزیابی و امتیازدهی به عملکرد وکلای طرف قرارداد مؤسسه در راستای دفاع از حقوق موکلین و ارتقای سطح کیفی خدمات و اثربخشی.

ماده ۱۲ : تقویت سیستم انتقادات و پیشنهادها و بهره گیری از پیشنهادهای سازنده در راستای کیفی سازی خدمات .