پذیرش دعاوی


مشاوره حقوق خانواده :

مهریه، نفقه، طلاق، رجوع و فسخ نکاح، اجرت المثل، حضانت فرزند و ملاقات طفل، استرداد جهیزیه، عدم تمکین ، نسب، رشد ، ولایت قهری ، قیومت

مشاوره املاک و مستغلات

مشاوره امور کیفری

قتل عمد

مشاوره امور قراردادها

مشاوره امور تجاری

مشاوره وصول مطالبات و چک و سفته

مشاوره حقوقی امور اداری و دولتی

مشاوره امور انحصار و وراثت


انواع مشاوره


اینترنتی(صفحه ارتباط با ما)

تلفنی (ویژه)

حضوری در موسسه

***ساعت مراجعه ۱۱الی ۲۰ با تعیین وقت قبلی

توسط مشاوران حقوقی و وکلا و قضات باز نشسته (دارای کادر مجرب گروه وکلا و مشاورین)