پرسش و پاسخ
پاسخ


نام : زهره
تاریخ : 1398/02/22
نام خانوادگی : مرادی
موضوع پرسش: قتل عمد
پرسش: با سلام میشه بعد گذشت 4 ماه از مدرسه بابت شکستن دست نوآموز شکایت کرد درحالی که به 110 زنگ نزده بودیم وبه پزشک قانونی نرفته بودیم ممنون
پاسخ مدیر:
                      rthrfhrthlkpteoh
نام : حسین
تاریخ : 1398/02/22
نام خانوادگی : خسروی
موضوع پرسش: مطالبه مهریه
پرسش: باسلام، شوهر بنده فوت شده و بنده تقاضای مهریه داده ام در جلسه اول رسیدگی نتوانستم حضور پیدا کنم، در جلسه تعیین شده بعدی نیز به دلیل بیماری قادر به حضور نیستم(ذکر شده حضور شما در جلسه برای اتیان سوگند الزامی است) .
پاسخ مدیر:
                      ryhjyjrhelktyjh
نام : زهره
تاریخ : 1398/02/22
نام خانوادگی : خسروی
موضوع پرسش: asdas
پرسش: باسلام، تصمیم نهایی دادگاه : کسر از امار صادر شد معنی این تصمیم چیه؟؟ این رای یعنی چی؟؟
پاسخ مدیر:
                      iy;i;o'pop[o[o
  123